ทำเนียบพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ พิมลพรรณฟาร์ม

พ่อพันธุ์ : ไมโล

พ่อพันธุ์ : TH.CH แสนเงิน

แม่พันธุ์ : TH.CH กิ๊ฟซี่

แม่พันธุ์ : TH.CH น้ำเพ็ชร
   

แม่พันธุ์ : ขันทอง
แม่พันธุ์ : บะหมี่(โครงสร้างช่วงถ่ายขน)
แม่พันธุ์ : ชิงชิง